Verantwoording

Gemeente zijn brengt kosten met zich mee. Het is een voorrecht dat iedereen ook financieel mag bijdragen aan de groei en opbouw van de gemeente. We willen als Mozaiek033 zo transparant mogelijk zijn naar de gemeente.

Hieronder een aantal veel gestelde vragen en het financieel jaarverslag. Schroom niet om andere vragen aan ons te stellen over begroting of gevoerde financiële beleid via [email protected].

Financiele Processen

Het team Financiën zorgt voor het verantwoord beheren van de middelen die nodig zijn voor alles wat we mogen doen binnen onze gemeente. Samen met het team zorgen wij voor de collectes, de boekhouding en een heldere jaarlijkse verantwoording, het innen van gelden en natuurlijk ook het kritisch meedenken over nieuwe uitgaven.

Elk jaar wordt door de coördinatoren onder leiding van het team van voorgangers een begroting opgesteld. De begroting wordt voorgelegd en goedgekeurd door de Raad van Opzieners. De ‘kascontrolecommissie’ beoordeelt jaarlijks de financiële processen en brengt hierover verslag uit aan de gemeente. Er is een jaarlijke gemeente-vergadering waar uitleg wordt gegeven en vragen kunnen worden gesteld en twee keer per jaar leggen we aan de gemeente financiele verantwoording af over begroting en budget middels onze nieuwsbrief en onze website.

De bijdragen worden gebruikt om de kosten van de gemeente te betalen. Denk hierbij aan de huur van de sporthal en creche, salarissen van betaalde krachten, koffie en thee na de diensten, materiaal voor het kinderwerk, verbinding en ontwikkeling van de kerken in Marsebit (onze broers en zussen in Kenia), etc. Elk onderdeel van de gemeente heeft zijn eigen deelbegroting waarin deze kosten zijn gespecificeerd.

Bezoeken van Mozaiek033 kost niets. Wel is er elke kerkdienst een collecte om iedereen de gelegenheid te bieden om bij te dragen. Voor vaste delen of gasten is er uiteraard een mogelijkheid om (maandelijks) bij te dragen en mee te bouwen aan het Koninkrijk. Dat kan bijvoorbeeld door het afgeven van een machtiging. Een machtigingsformulier kun je op deze pagina vinden.

Begroting

Klik hier voor de begroting van 2024. 

Jaarverslag 2022

Klik hier om het jaarverslag van 2022 te bekijken. Jaarverslagen uit voorgaande jaren bekijken?
2021
2020

ANBI-Status

Juridisch gezien is Mozaiek033 een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Mozaiek033 onder nummer 73388491 (RSIN-nummer 859505133). Mozaiek033 beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan Mozaiek033 zijn hierdoor aftrekbaar. Ook de giften voor ons project Kenia zijn hierdoor aftrekbaar. De giften aan Kenia zijn gekoppeld aan de Anbi-status van onze zustergemeente Mozaiek0318.

Onze statuten zijn hier beschikbaar voor onze delen.

Drempelinkomen

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum om in aanmerking te komen voor Belastingvoordeel. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen. Wat je meer hebt gegeven dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken van je inkomen, en krijg je dus belastingvoordeel over. Maar alles wat je hebt gegeven boven het maximum, dat is 10% van je drempelinkomen, krijg je geen belastingvoordeel meer over terug.
Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek.

Meer informatie over het drempelinkomen vind je op de site van de belastingdienst.

Mozaiek033 financieel ondersteunen?
Je kunt Mozaiek033 steunen door een eenmalige gift of een machtiging.