Opdragen

God houdt van kinderen. En wij ook! Wij verlangen ernaar dat elk kind zich geliefd voelt, Jezus leert kennen en Gods liefde uitdeelt. We geloven dat we als gemeente ouders hierin mogen helpen. Daarom dragen we kinderen bij Mozaiek op. We stellen ze voor en heten ze welkom in onze gemeente. We bidden ook een zegen over jullie kindje en de opvoeding.

Aanmelden opdragen

In de dienst op zondag

We dragen kinderen op in de zondagdienst zowel om 09:30 uur als om 11:45 uur. Als jullie kiezen voor het opdragen van je kind in de dienst, ga dan naar onze agenda om te kijken wanneer de eerstvolgende opdraagdienst is of mail naar [email protected]

Het opdragen in de dienst wordt gedaan door een voorganger of onze kidspastor. Eerst wordt er uitleg gegeven over waarom we kinderen opdragen bij Mozaiek033. Vervolgens worden de kinderen en hun gezin voorgesteld aan de gemeente. Daarna zal er een zegen over het leven van jullie kind en de ouder(s)/opvoeder(s) worden gebeden, terwijl de gemeente een zegenlied zingt. Mensen van het ministryteam zullen een persoonlijk gebed uitspreken.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de dienst is er een voorbereidingsmoment waar je andere opdraagouders kunt ontmoeten en je eventuele vragen kunt stellen. Ook deze datum kun je vinden op onze agenda.